Barcelona – Procomuns: Commons Collaborative Economy

Location Barcelona
Name of the INICIATIVE PROCOMUNS: COMMONS COLLABORATIVE ECONOMIES: POLICIES, TECHNOLOGIES AND CITY FOR THE PEOPLE

 

Field  
Goals Commons Collaborative Economies: Policies, Technologies and City for the People is a project which aims to highlight the relevance of the commons-oriented approach of peer production and collaborative economy, while proposing public policies and providing technical guidelines to build software platforms for collaborative communities.

 

Commons Collaborative Economies: Policies, Technologies and City for the People” is promoted by the Department of Alternative Economies and Proximity of Barcelona Activa and BarCola (node on collaborative economy and commons production in Barcelona), as well as the P2Pvalue European project — locally by Dimmons (Digital Commons Research at the Internet Interdisciplinary Institute (IN3) of the Open University of Catalonia, and Institute of Govern and Public Policies of the Autonomous University of Barcelona (IGOPnet.cc @ UAB).

 

Highlight programs / initiatives  
Year of beginning 2016
Economic resources  
Political source  
Referents Alvaro Porro

 

http://www.eldiario.es/catalunyaplural/opinions/AltresEconomies_6_493860645.html

Plan http://eldigital.barcelona.cat/wp-content/uploads/2016/11/plaAltresEconomies.pdf

Comments 1)    Constituïda l’associació Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària. Un total de 31 ajuntaments de Catalunya han fundat la primera aliança municipal per fomentar formes noves de produir i consumir que siguin democràtiques, solidàries i sostenibles, amb l’objectiu de fer una transició cap a un model econòmic més resistent als efectes de les grans crisis econòmiques. Barcelona, que és un dels impulsors de l’aliança, ha estat la seu de l’acte formal de constitució de l’associació.

2)    There was an intent in 2014 of having a regional law for the Social and Solidary Economy.

3)    In the Plan, they spoke about the economic crisis: En aquest context, la crisi actual no s’entén com una eventualitat sinó com una conseqü.ncia lògica del mateix model econòmic imperant; una crisi sistèmica.Davant d’aquesta crisi, es fa imprescindible experimentari consolidar noves formes d’entendre l’economia i l’empresa. L’economia social isolidària pot renovar-les i fer-les més justes democràtiques, solidàries i sostenibles.

Barcelona
Project Details

Added: 8.06.18
Co-City: